Pålitlig säkerhet
sedan 1974

Säkerhetslösningar för människor, egendom och fastigheter

Produkter

Din säkerhet först

CCTV

Vi arbetar med olika leverantörer beroende på dina behov. Axis och Milestone lämpar sig för större nationella installationer med mycket höga krav på säkerhet, fuktion och prestanda. För mindre anläggningar använder vi ofta Uniview eller motsvarande. Lagringslösningarna är oftast lokala, även om molnbaserade förekommer.  

Larm

NOX, Securwave eller vårt egna RLC-system är våra vanligaste. Samtliga ger hög driftsäkerhet även i anläggningar med mycket höga krav.

Service och revisioner

Vårt serviceteam utgår från olika platser, vilket gör att vi täcker hela Sverige. Vi sköter revisioner för att hålla din anläggning.

Support

Oss kan du lita på

Vill du veta mer vad vi kan göra för dig?

Scroll to Top